Blog SPB servisní s.r.o.

Tepelná izolace bez kompromisů

V českém stavebnictví se stále ještě pod pojmem izolace, zejména pokud jde o izolaci podlah, běžně rozumí pokládka a řezání jednotlivých polystyrenových desek. ThermoWhite® nabízí jako alternativu jedinečný systém prověřený více než dvacetiletou praxí a běžně používaný v Rakousku, Německu i v mnoha dalších evropských zemích. Jedná se o takzvaný tekutý či vylévaný polystyren, tedy homogenní polystyrenovou izolační vrstvu, která pro moderní přístupy ve stavebnictví přináší nespočet výhod.

Přednosti systému

Chceme-li stavět prozíravě a úsporně, je nutno klást ty nejvyšší nároky zejména na energetickou účinnost. Při využití tohoto systému nevznikají žádné nespojitosti ani tzv. tepelné mosty, kudy by teplo unikalo. ThermoWhite® tak snižuje náklady na vytápění v zimním období, ale zároveň i šetří energii používanou na klimatizaci během léta. Dále pak tento systém vykazuje snížení kročejového hluku až o 32 dB a absolutně pozitivní ekologickou bilanci, neboť se jedná o recyklát. Ten je navíc prokazatelně zdravotně zcela nezávadný, protože neobsahuje často zmiňovaný zpomalovač hoření HBCDD. Pozitivní dopady jsou tudíž nejen ekonomické povahy, významným faktorem je také aspekt ochrany zemské atmosféry. Použití přírodních nerostných surovin a recyklované styropěny dělá z ThermoWhite® průkopníka v ochraně životního prostředí.

Jednoduchá aplikace

Problémem při realizaci není ani vedení různých rozvodů (elektřiny, vody, topení apod.) po podkladní ploše. Tekutý polystyren tyto prostupy jednoduše obteče a dokonale odizoluje. Dále tento systém překonává běžné překážky, jakými mohou být třeba požadavek na aplikaci vyšší vrstvy (i přes 50 cm). Celá vrstva je navíc jednolitá a dokonale rovná. Proces montáže takovéto izolace je velmi čistý, rychlý a prostorově nenáročný. S ohledem na bezespárovost celého řešení je tento způsob izolace velmi vhodný k použití pod podlahové topení. Nespornou výhodou je také jeho rozměrová stabilita a možnost montáže ve sklonech. Doba schnutí tekutého polystyrenu činí maximálně 48 hodin, lze ji samozřejmě urychlit aplikací akcelerátoru schnutí a zkrátit tím dobu vysychání až na neuvěřitelných 12 hodin. Po tuto dobu je však vždy nezbytně nutné nechat hmotu řádně proschnout.

Proces a technologie

Na začátku všeho je expandovaný polystyrenový recyklát. Ten vzniká roztříděním a následným rozdrcením stavebního odpadu z polystyrenových EPS desek. Výroba finální směsi pak již probíhá přímo na stavbě a na místo určení je přivedena hadicí. Izolace je dále zhutněna, stlačena a uhlazena do roviny. S výrobní technologií ThermoWhite® je dosaženo té nejvyšší kvality, neboť výrobní zařízení nejprve vytvoří hmotu, ve které se během míchání pojivo optimálně rozloží ještě před přidáním vody.

Možnosti využití

Celý systém zdaleka není vhodný pouze pro podlahy, jeho využití je mnohem širší. Setkáme se s ním zejména při izolaci šikmých střech a podkroví. ThermoWhite® je navíc na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností vhodný při rekonstrukcích objektů. Dále se používá v klenbách, hojně je poptáván také na odizolování rovných střech a teras, pro sklepní prostory, garáže i bazény. S ThermoWhite® systémem se setkáváme při výstavbě rodinných a bytových domů, ale také u průmyslových či jiných komerčních objektů.

Tepelná izolace bez kompromisů v článku od SPB servisní

Polystyren společně s pojivem vytvoří suchou homogenní směs, která se následně smíchá s vodou. Vše probíhá bezprostředně před finální aplikací. /Zdroj: www.stavebnictvi3000.cz/

Cena

Zanedbatelnou otázkou pochopitelně není ani cena tohoto inovativního řešení. Vzhledem k rychlosti aplikace, elegantnosti a komplexnosti celého řešení se cena realizace vyrovná pokladu polystyrenových desek. V případě klasického způsobu izolace pokládkou polystyrenových desek je třeba do celkových nákladů započítat nejen cenu vstupního materiálu včetně dopravy, ale také nutnost zaplatit kvalifikovanou pracovní sílu. Opomenout nelze ani časovou náročnost a nízkou efektivitu celého přístupu. Srovnáme-li tedy dvě zcela odlišné možnosti izolace, pak ThermoWhite® jednoznačně vychází jako vítěz. Z pohledu objednavatele, tedy stavebníka, jde o uživatelsky velmi příjemný postup, neboť si pouze objedná komplexní službu za pevně danou cenu, která se odvíjí podle množství skutečně spotřebovaného materiálu v průběhu realizace.

Tepelná izolace bez kompromisů v článku od SPB servisní

Takto vypadá tekutý polystyren po zaschnutí. /Zdroj: www.stavebnictvi3000.cz/

Závěrem

ThermoWhite® představuje řešení budoucnosti, šetrné k životnímu prostředí. Produkt je certifikován evropským certifikátem CE a podléhá přísným kontrolním kritériím, a to jak interními procesy přímo u rakouského výrobce, tak externě zkouškami v renomovaných certifikovaných laboratořích. Celý systém je na území České republiky realizován výhradně prostřednictvím sítě certifikovaných strojů, zařízení a originálních ThermoWhite® produktů. Všichni zaměstnanci navíc prošli řadou školení jak v Rakousku přímo u zakladatele systému, tak díky řadě úspěšných realizací.

ThermoWhite® je řešení budoucnosti, šetrné k životnímu prostředí. Produkt disponuje evropským certifikátem CE a podléhá přísným kontrolním kritériím, a to jak interními procesy přímo u rakouského výrobce, tak externě zkouškami v renomovaných laboratořích. Na území České republiky je tato tepelná izolace realizována jen prostřednictvím sítě certifikovaných strojů, zařízení a originálních produktů ThermoWhite®. Všichni zaměstnanci prošli a nadále procházejí školeními

Zobrazit všechny články na blogu.