DAS pojišťovna

DAS poskytuje právní ochranu pro živnostníky a firmy. Naší firmě zajišťuje profesionální právní poradenství a ochranu, s úhradou nákladů na řešení jednotlivých případů až do 1 000 000 korun. Sjednáním právního poradenství máme zabezpečeny platby za advokáta, soudní řízení a zpracování znaleckých posudků. Zastupuje nás i v případech, kdy pojišťovna nevyplatí nebo sníží plnění.

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna naší firmě na základě pojistné smlouvy poskytuje Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnických osob. Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Ochranu před neoprávněně uplatňovanými právy. Úhradu nákladů řízení o povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Úhradu zachraňovacích nákladů. Právní pomoc při řešení škodné události. Pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění 5 000 000,-Kč.

EXTÉRIA

EXTÉRIA naší firmě zajišťuje kompletní outsourcing služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, který pokryje veškeré zákonné požadavky, a my se můžeme věnovat své podnikatelské činnosti. Bezpečnost práce (BOZP) je souhrn opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost. Cílem je ochránit zájmy zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO.

HILTI

HILTI Fleet Management se stará o naše stroje, abychom se mohli věnovat svým zákazníkům
a používat při práci špičkové stroje a nářadí firmy HILTI.

www.zestbrand.cz

ZESTbrand

Marketingová agentura Tábor

DEK Trade stavebniny

DEK je naším hlavním dodavatelem kvalitního stavebního materiálu. Na základě rámcové smlouvy využíváme rovněž půjčovny nářadí a dopravu, protože síť jejich prodejen je po celé České republice.

www.albixon.cz

ALBIXON

Obchodní partner – výrobce plastových bazénů a jejich zastřešení.

GLUC PBS s.r.o.

Obchodní partner – výrobce plastových bazénů a jejich zastřešení.